I. Ulusal PEMKON Konferansı - Türk Bahçeleri

Bahçeler, doğa ve insanoğlu arasındaki etkileşim ile daimi bir değişim süreci içinde olan; gelişen veya bozulan ve bu yönüyle diğer sanat objelerinden farklılık gösteren bir sanattır. İnsanların bahçeye olan ilgisi ve bahçenin anlamı zaman içinde değişebilmektedir. Bu nedenle, bahçelerin şekli ve işlevi farklılaşabilmektedir. Bu konferansın hedefi yüzyıllar boyunca değişmiş olan farklı bahçe anlayışlarını değerlendirmek ve Anadolu medeniyetlerinin bahçe kültürünü anlamaktır.

Bu konferansta, bahçelere mekânsal anlamda odaklanmanın yanı sıra, geniş çerçevede bahçe tasarımı ve bitki yetiştiriciliği ile ilgili farklı konuların ve bu konuların sanata, edebiyata ve hayatın diğer yönlerine yansımalarının incelenmesi ve hatta Türk bahçelerinin korunması ve restorasyonu ile ilgili çalışmaların da yer alması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, peyzaj mimarlığı, mimarlık, şehir planlama, sosyoloji, coğrafya, ormancılık ve bitki yetiştiriciliği, sanat tarihi ve edebiyat gibi birçok bilimsel alandan araştırmacı ve profesyonellerin, Anadolu medeniyetlerinde bahçe kültürü ve tasarımı konularındaki çalışmalarını çok disiplinli bir ortamda farklı kitlelerle tartışmaları derin geçmişe sahip bu coğrafyadaki potansiyelin ortaya konulması açısından önem arz etmektedir. Anadolu uygarlıklarından gelen bahçe kültürü, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan birçok ize sahiptir. Bununla birlikte bu bahçe kültürü çevresindeki coğrafyalarda önemli eserlere ilham kaynağı da olmuştur. Bu sebepten, bu konferansın, sınırlarımız dışındaki Türk bahçeleri ile ilgili örnekleri paylaşmak için de bir platform oluşturması arzu edilmektedir.

Konferans Konuları